Disclaimer

Impact Videos spant zich in om de op haar website verstrekte informatie up-to-date te houden. De informatie wordt u echter geheel vrijblijvend verstrekt. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Ook elke vorm van aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van onze website, de daarop verstrekte informatie en onze diensten in het algemeen, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.